Nagrody i wyróżnienia

Nagrody i wyróżnienia pracowników FutureSpace: dr inż. Marek Pierchała.

  • Pierchała M., Ślusarek A., Konieczny A., Herda A.: Nagroda I stopnia w XLII edycja Ogólnopolskiego Konkursu Poprawy Warunków Pracy organizowana przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej; Warszawa, 2 grudnia 2014 r.
  • Pierchała M.: Dyplom Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego prof. Barbary Kudryckiej; Warszawa, 7 marca 2011 r.
  • Pierchała M., Augustyn A.: List gratulacyjny Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego prof. Barbary Kudryckiej; Warszawa, 3 grudnia 2010 r.