Nasza infrastruktura badawcza

Nasza siedziba mieści się w Gliwicach przy ul. Kozielskiej 72. Posiadamy do naszej dyspozycji biuro o powierzchni ok. 60 m kw, gdzie zlokalizowane są m.in. nasze serwery i pracownie.

Futurespace posiada infrastrukturę adekwatną do prowadzenia prac z zakresu analiz akustycznych, analiz drgań mechanicznych, diagnostyki technicznej, technik GIS oraz fotogrametrii. Posiadamy m.in.:

 • mierniki poziomu dźwięku i drgań mechanicznych – klasy 1, posiadające zatwierdzenie typu decyzją Prezesa GUM,
 • mikrofony pomiarowe oraz czujniki drgań mechanicznych, dla różnych zakresów pomiarowych,
 • kalibratory – klasy 1, posiadające zatwierdzenie typu decyzją Prezesa GUM,
 • stację meteorologiczną, do ciągłego monitoringu parametrów takich jak: prędkość i kierunek wiatru, temperatura, wilgotność, ciśnienie atmosferyczne, wysokość gęstościowa, nasłonecznienie, itd.,
 • radar do pomiaru prędkości pojazdów,
 • dalmierze laserowe, z możliwością pomiaru odległości do 300 m oraz pomiarów 3D, jak również inne wyposażenie pomiarowe do pomiaru geometrii środków technicznych i obiektów,
 • aparaty i kamery właściwe do obszaru fotogrametrii oraz inne do analiz ruchu.

Infrastruktura do badań akustyki budowlanej / koncertowej

 • certyfikowany i wzorcowany generator sygnałów akustycznych: szum biały, szum różowy, STIPA, STI, itp.,
 • certyfikowane i wzorcowane wszechkierunkowe dwunastościenne źródło dźwięku wraz z zdalnie sterowanym wzmacniaczem pomiarowym,
 • wielokanałowy system pomiarowy do pomiarów specyficznych parametrów m.in. C50, C80, D80, itp. o częstotliwości próbkowania 192 kHz - do 16 kanałów wejścia,
 • mikrofony wszechkierunkowe klasy 1 oraz klasy 2,
 • kalibratory akustyczne,
 • źródło dźwięków uderzeniowych: certyfikowana kula wg normy PN-EN ISO 10140-5:2011 oraz PN-EN ISO 16283-2:2021 o średnicy 180 mm i masie własnej 2,5 kg,
 • certyfikowany i wzorcowany stukacz młotkowy,
 • specjalistyczne okablowanie.

Infrastruktura informatyczna i oprogramowanie

 • wieloprocesorowy serwer z funkcją wirtualizacji zasobów oraz macierzą dyskową HDD i macierzą SSD, o łącznej pojemności ponad 20 GB,
 • niezależny serwer plików,
 • liczne stacje robocze, działające w sieci DDS, m.in. na potrzeby realizacji złożonych obliczeń – np. na obszarze miasta o wielkości powyżej 100 tyś mieszkańców,
 • wielkoformatowy ploter GIS/CAD,
 • drukarki kolorowe,
 • oprogramowanie do modelowania rozkładu pola akustycznego w środowisku,
 • oprogramowanie do modelowania rozkładu pola akustycznego w przestrzeniach zamkniętych,
 • oprogramowanie własne do analiz drgań mechanicznych.

System informatyczny FutureSpace wykonany jest w infrastrukturze 1 Gb/s, z sprzętowym oraz programowanym firewall’em, celem zapewnienia pełnego bezpieczeństwa danych.

Spójność pomiarowa / badawcza

Jednym z celów FutureSpace jest zapewnienie spójności pomiarowej, poprzez szczególną dbałość o nadzoru nad  Wyposażeniem Pomiarowym i Aparaturą Naukowo-Badawczą. Powyższe sprowadza się m.in. do:

 • użytkowania aparatury posiadającej zatwierdzenie typu decyzją Prezesa GUM,
 • okresowego wzorcowaniu aparatury w laboratorium posiadającym akredytację PCA,
 • okresowego sprawdzeniu aparatury,
 • kalibracji aparatury przed i po każdym rozłączeniu toru pomiarowego,
 • kalibracji każdego modelu numerycznego tworzonego w FutureSpace.

FutureSpace posiada własną bibliotekę podstawowych norm technicznych z zakresu szeroko pojętej akustyki, która cały czas jest powiększana poprzez zakup kolejnych pozycji w Polskim Komitecie Normalizacyjnym.