Nagrody i wyróżnienia pracowników

Dr inż. Marek Pierchała otrzymał 14 nagród, w tym nagrody międzynarodowe i nagrody krajowe - głównie za wdrożenia innowacyjnych metod i środków redukcji hałasu oraz nowe metody badawcze. Pośród nich na uwagę zasługują:
Nagroda I stopnia w XLII edycja Ogólnopolskiego Konkursu Poprawy Warunków Pracy

Pierchała M., Ślusarek A., Konieczny A., Herda A.: Nagroda I stopnia w XLII edycja Ogólnopolskiego Konkursu Poprawy Warunków Pracy organizowana przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej; Warszawa, 2 grudnia 2014 r. - nagroda za wdrożenie w KGHM Polska Miedź S.A.

Dyplom Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego prof. Barbary Kudryckiej

Pierchała M.: Dyplom Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego prof. Barbary Kudryckiej; Warszawa, 7 marca 2011 r.

List gratulacyjny Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego prof. Barbary Kudryckiej

Pierchała M., Augustyn A.: List gratulacyjny Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego prof. Barbary Kudryckiej; Warszawa, 3 grudnia 2010 r.

i inne

Fot. Sejm Rzeczpospolitej Polskiej, Sala Kolumnowa: wręczenie nagrody przez Marszałka Sejmu oraz Minister Pracy i Polityki Społecznej (pierwszy z prawej: M. Pierchała).