Projekty zabezpieczeń przeciwhałasowych

Oferujemy projektowanie zabezpieczeń przeciwhałasowych - biernych środków redukcji hałasu, taki jak:

  • ekranów akustycznych: odbijających lub pochłaniających,
  • dyfraktorów akustycznych,
  • kaset żaluzjowych,
  • tłumików akustycznych wszelkich typów,
  • obudów dźwiękochłonno-izolujących,
  • osłon dziękochłonno-izolujących [ćwierćotwartych lub półotwartych typów obudowy];

z użyciem metod i modeli numerycznych. Na etapie projektowania oceniamy skuteczność wszystkich zabezpieczeń, w tym tłumików akustycznych poprzez podanie:

  • tłumienia wstrącenia,
  • tłumienia przenoszenia,
  • przenoszeniowej różnicy poziomu dźwięku.

Opracowujemy projekty techniczne, projekty budowlane oraz projekty wykonawcze, jak również kosztorysy inwestorskie zabezpieczeń przeciwhałasowych, po to aby każdy inwestor mógł świadomie podjąć decyzję o zakresie i kosztach planowanej inwestycji.
Projektując zabezpieczenia przeciwhałasowe obliczamy m.in. opory przepływu medium, analizujemy wpływ zabudowy zabezpieczenia na otoczenie, w tym badamy termodynamikę obiektu / maszyny / urządzenia, itp.

Za wdrożenie innowacyjnych zabezpieczeń przeciwhałasowych dr inż. Marek Pierchała otrzymał 14 nagród, w tym nagrody międzynarodowe i krajowe.

Rys. Tłumik reflekcyjno-absorpcyjny małych przepływów
Rys. Tłumik reflekcyjno-absorpcyjny małych przepływów
Rys. Tłumik układu spalin z wkładem absorpcyjnym
Rys. Tłumik układu spalin z wkładem absorpcyjnym

Dotychczas zaprojektowaliśmy kilkaset kilometrów ekranów akustycznych wzdłuż zakładów przemysłowych i dróg oraz dziesiątki różnych typów tłumików akustycznych i obudów dźwiękochłonno-izolujących.

Rys. Projekt tłumików akustycznych
Rys. Projekt tłumików akustycznych

FutureSpace współpracuje przy budowie i montażu zabezpieczeń przeciwhałasowych z firmą NovaSound Sp. z o.o. dedykowaną do ww. zadań, która jest naszą spółką "córką", stąd jesteśmy w stanie zapewnić każdemu inwestorowi kompleksową obsługę: od koncepcji i badań, przez projekty budowlane / wykonawcze i wdrożenie skutecznych zabezpieczeń przeciwhałasowych włącznie z nadzorami autorskimi.

Taka współpraca zapewnia inwestorowi wysoki poziom bezpieczeństwa oraz jest gwarantem poufności i szybkości przebiegu inwestycji.

 

 

Serdecznie polecam naszą spółkę z grupy kapitałowej FutureSpace: www.novasound.pl