Badanie i redukcja hałasu

Specjalistyczne pomiary akustyczne, modele propagacji dźwięku, poprawa akustyki wnętrz - adaptacje wnętrz.

Badania odbiorowe i projektowanie dźwiękowych systemów ostrzegania (DSO).

Badania, analizy i projekty dedykowane dla hałasu przemysłowego, drogowego, kolejowego i lotniczego.
Pomiary akustyczne w środowisku oraz:

  • symulacje komputerowe,
  • mapy rozkładu hałasu,
  • koncepcje ograniczenia emisji hałasu,
  • projektowanie zabezpieczeń przeciwhałasowych (np. ekrany, tłumiki, ciche nawierzchnie, organizacja ruchu, itd.).

Ciągłe pomiary hałasu i drgań z użyciem profesjonalnych stacji monitoringu, analizy oddziaływania inwestycji na środowisko i obiekty chronione.

Diagnostyka techniczna maszyn i urządzeń.

Szukasz eksperta w zakresie akustyki i drgań?