Akustyka dla inwestorów i projektantów

 

Dla inwestorów

Zamierzasz rozpocząć budowę budynku mieszkalnego, zakładu przemysłowego, drogi, linii kolejowej? Lub też zamierzasz dokonać modyfikacji posiadanych zasobów, a nie wiesz jaki będzie wpływ tej inwestycji na środowisko i czy inwestycja ta nie pociągnie za sobą dodatkowych kosztów?

Odpowiemy na te i inne Twoje pytania oraz możemy być Twoim wsparciem w całym procesie inwestycyjnym. Prowadzimy również nadzory autorskie nad budowami w zakresie akustyki i drgań mechanicznych.

Oferujemy inwestorom (m.in. deweloperom i innym inwestorom) usługi w zakresie:

 • testowania lokalizacji, tj. oceny lokalizacji pod względem przydatności terenów inwestycyjnych do budowy, w obszarze identyfikacji zagrożeń akustycznych,
 • określenia kosztów związanych z dodatkowymi pracami w zakresie poprawy standardów ochrony środowiska lub poprawy akustyki wnętrz.

W zakresie tym nasze usługi docenił m.in. Polski Fundusz Rozwoju Nieruchomości dla którego w ramach umowy długoletniej zrealizowaliśmy badania, analizy i zdefiniowaliśmy wytyczne dla czterech znaczących inwestycji.

Dla projektantów budynków mieszkalnych

Oferujemy projektantom budynków mieszkalnych usługi w zakresie określania:

 • optymalnej lokalizacji i orientacji budynków (np. mieszkalnych, szkół, przedszkoli), obiektów, np. placów zabaw,
 • optymalnych wymiarów budynków, właściwej liczby kondygnacji,
 • parametrów przegród budowlanych, m.in.: ścian wewnętrznych i zewnętrznych, okien, nawiewników, drzwi,
 • maksymalnego procentowego udziału okien,
 • wytycznych dla układów wentylacji i klimatyzacji,
 • wytycznych w zakresie ewentualnych zabezpieczeń przed hałasem i drganiami,

oraz

 • prognozowania imisji i emisji hałasu.
Akustyka dla inwestorów i projektantów
Rys. Badania celem ustalenia optymalnej konfiguracji i parametrów budynków mieszkalnych.

Dla projektantów instalacji przemysłowych

Oferujemy projektantom instalacji przemysłowych usługi w zakresie określania:

 • wytycznych dla układów instalacji przemysłowych: np. lokalizacji czerpni i wyrzutni powietrza lub innych źródeł emisji: wentylatorów, pomp, silników dużej mocy, transformatorów, etc.,
 • wytycznych w zakresie ewentualnych zabezpieczeń przed hałasem i drganiami,

oraz

 • pomiarów tła akustycznego,
 • weryfikacji doboru maszyn, urządzeń i aparatów pod względem emisji hałasu i drgań,
 • prognozowania imisji i emisji hałasu: identyfikacja zasięgów oddziaływania,
 • opracowania projektów zabezpieczeń przeciwhałasowych.
Prognoza emisji hałasu dla projektowanej instalacji przemysłowej.
Rys. Prognoza emisji hałasu dla projektowanej instalacji przemysłowej.

Dla projektantów dróg / projektantów linii kolejowych

Oferujemy projektantom dróg / linii kolejowych usługi w zakresie określania:

 • wytycznych dla najlepszego przebiegu drogi / linii kolejowej i jej podstawowych parametrów technicznych,
 • wytycznych w zakresie organizacji ruchu tj. dobór najlepszej maksymalnej prędkości pojazdów, lokalizacji urządzeń penalizacji kierowców za złamanie maksymalnej prędkości (fotoradarów, odcinkowych pomiarów prędkości, itd.), innych ograniczeń zgodnych z Kodeksem ruchu drogowego,
 • wytycznych w zakresie ewentualnych zabezpieczeń przed hałasem i drganiami,

oraz

 • doboru nawierzchni drogi,
 • doboru i/lub analizy dylatacji mostowych,
 • przygotowanie modelu ruchu,
 • prognozowania imisji i emisji hałasu.
Akustyka dla inwestorów i projektantów dróg
Rys. Pomiar emisji hałasu drogi.
Akustyka dla inwestorów i projektantów dróg
Rys. SONY DSC