Monitoring hałasu i drgań

Monitoring hałasu i drgań mechanicznych placów budowy / obiektów budowlanych

Oferujemy monitoring hałasu i drgań oraz stały nadzór z naszego centrum monitoringu nad budowami, jak również poszczególnymi obiektami, maszynami i urządzeniami.

Posiadamy trzy [3] niezależne i w pełni odporne na najtrudniejsze warunki meteorologiczne stacje monitoringu hałasu i drgań mechanicznych: zdolne do pracy 24 godziny na dobę 365 dni w roku. Stacje te posiadają zatwierdzenie Prezesa Głównego Urzędu Miar oraz czujniki wszechpogodowe. Dodatkowo każda stacja jest raz na 30 dni kalibrowana przez pracowników naszej firmy, a raz na rok lub dwa lata wzorcowana przez niezależne laboratorium wzorcujące - w zależności od potrzeb inwestora.

Użytkowe stacje monitoringu posiadają zmodernizowany przez pracowników FutureSpace tor radiowy sygnału LTE umożliwiający stosowanie zewnętrznych anten o znacznym wzmocnieniu sygnału - umożliwia to prowadzenie monitoringu w trudnych warunkach terenowych. Stacje te pracują dla naszych Klientów zarówno w wariancie z zasilaniem zewnętrznym: 230V, jak i w wariancie urządzeń niezależnych energetycznie z własnym bankiem energii i instalacją fotowoltaiczną [PV].

Hałas środowiskowy - monitoring hałasu i drgań
Rys. Mikrofon wszechpogodowy pracujący na jednej z budów.
Monitoring hałasu i drgań
Rys. Profesjonalna stacja monitoringu z zatwierdzeniem Prezesa GUM
Przebieg LAeq
Rys. Przebieg czasowy LAeq.

Prowadzimy także ocenę wpływu drgań mechanicznych na budynki i budowle z użyciem m.in. skal SWD-I i SWD-II [skala wymuszeń dynamicznych wg. PN-85/B-02170], jak również z pełną ocenę dynamiki obiektu, z użyciem metod elementów skończonych.
Oceny te często prowadzone są z udziałem naszych projektantów posiadających uprawnienia budowlane w zakresie konstrukcyjnym i są członkami właściwej okręgowej Izby Budowlanej z stosownym ubezpieczeniem OC.

Monitoring hałasu i drgań w naszym centrum monitoringu i diagnostyki technicznej

Monitoring hałasu i drgań - szafa serwerowa

Nasze centrum monitoringu i diagnostyki technicznej pracuje 24 godziny na dobę 365 dni w roku. Podpisane z nami umowy precyzują czas reakcji od godziny do 24 godzin - w przypadku konieczności ingerencji człowieka, lecz same informacje o przekroczeniu progów działania są przesyłane do Zamawiającego z opóźnieniem nie większym niż 3 min.

Jak zbudowane jest nasz centrum?

Stacje monitoringu i wielokanałowe systemy pomiarowe to nie wszystko co jest niezbędne do prowadzenia monitoringu lub diagnostyki technicznej. Nasza firma posiada kompletną infrastrukturę centrum monitoringu, na którą oprócz stacji składa się:

 • sieć informatyczna,
 • główny serwer,
 • niezależny serwer plików,

jak również

 • oprogramowanie do przetwarzania danych,
 • oprogramowanie do analizy danych.

Dane w trybie on-line z użyciem najbezpieczniejszego rozwiązania: tunelu VPN w sposób ciągły trafiają do naszej sieci, gdzie są rejestrowane na macierzy dyskowej RAID-6 zapewniającej najwyższy standard ochrony. Sieć informatyczna chroniona jest poprzez sprzętowy i programowy firewall, oprogramowanie antywirusowe oraz antyspyware.

Konfiguracja sprzętu i oprogramowania pozwala na ustalenie licznych alarmów progowych i szybką reakcję w sytuacjach awaryjnych.

Diagnostyka techniczna maszyn i urządzeń

Oferujemy przeprowadzenie badań diagnostycznych maszyn i urządzeń technicznych, zwłaszcza będących elementami bloków energetycznych, w tym:

 • turbozespołów,
 • generatorów i turbogeneratorów,
 • pomp, w tym pomp zasilających,
 • chłodni,
 • wentylatorów, w tym wentylatorów głównego przewietrzania kopalń,
 • młynów węglowych, itd.

Celem badań jest identyfikacja i ocena stanu technicznego maszyn i urządzeń.

Posiadamy długoletnie doświadczenie w badaniach, analizach i ocenach, w których koreluje się wyniki pomiarów akustycznych, pomiarów drgań mechanicznych oraz pomiarów termowizyjnych maszyn i urządzeń.

Badania diagnostyczne możemy prowadzić w sposób ciągły w ograniczonym okresie czasu, np. podczas rozruchu bloku energetycznego lub okresowy, np. pomiędzy remontami głównymi. Do badań okresowych korzystamy z naszego centrum monitoringu (opisanego powyżej). Posiadamy kompleksową infrastrukturę do prowadzenia pełnych badań diagnostycznych w skali pojedynczego bloku energetycznego.

Pomiary emisji hałasu łożysk pompy.
Rys. Pomiary emisji hałasu łożysk pompy.
Analiza szumów turbogeneratora
Rys. Analiza szumów turbogeneratora w zakresie częstotliwości od 16 – 16 000 Hz.