Monitoring hałasu i drgań

Monitoring hałasu i drgań mechanicznych placów budowy / obiektów budowlanych

Oferujemy:

 • monitoring hałasu budów, w tym rozbiórek,
 • monitoring hałasu imprez plenerowych w tym koncertów, restauracji z ogórkami, itp.
 • monitoring hałasu imprez sportowych,
 • monitoring hałasu lotnisk oraz terenów przyległych do lotnisk,
 • monitoring hałasu zakładów przemysłowych,

 

 • monitoring drgań budynków np. od prowadzonych budów, przejazdów kolei / tramwajów, pojazdów ciężarowych,
 • monitoring drgań budowli, w tym mostów, wiaduktów, wież szybowych,
 • monitoring drgań gruntów,
 • monitoring drgań maszyn i urządzeń, w tym turbozespołów, agregatów kogeneracyjnych, silników kogeneracyjnych, pomp, wentylatorów, sprężarek, itp.

W ramach monitoringu możemy oprócz ciągłych pomiarów:

 • archiwizować dane on-line na serwerze FutureSpace lub serwerze Klienta,
 • udostępniać on-line wybrane wyniki,
 • udostępniać wykresy zmian wybranych parametrów,
 • przesyłać alerty o przekroczonych poziomach parametrów, według definicji własnych lub Klienta,
 • prowadzić ciągły nadzór nad mierzonymi parametrami, analizując poszczególne alerty, identyfikując wnioski i prowadząc oceny.

Monitoring hałasu oraz monitoring drgań mechanicznych prowadzimy 24 godz. na dobę 365 dni w roku w sposób ciągły, niezależnie od warunków środowiskowych: prędkości wiatru, wilgotności powietrza, ciśnienia atmosferycznego a nawet w warunkach silnych opadów atmosferycznych: deszczu i śniegu.

Dlaczego warto prowadzić monitoring hałasu i/lub monitoring drgań mechanicznych?

 • dla określenia rzeczywistej emisji hałasu / poziomu drgań mechanicznych
 • dla określenia tła akustycznego w czasie, gdy źródła nie emitują hałasu / drgań
 • dla zabezpieczenia danych na potrzeby potencjalnych roszczeń / skarg / spraw sądowych
 • dla zabezpieczenia się przed wyłudzeniem bezpodstawnego odszkodowania

Co mierzymy w monitoringu hałas?

 • poziom dźwięku A LAeq oraz poziom dźwięku A dla poszczególnych pasm oktawowych / tercjowych
 • poziom dźwięku A dla pory dnia LAeq,D
 • poziom dźwieku A dla pory nocy LAeq,N
 • poziom dźwięku A dla poszczególnych operacji
 • poziom tła akustycznego LAtł
 • poziom ciśnienia akustycznego Leq
 • możemy mierzyć również inne parametry, które nam zdefiniujesz

Co mierzy w monitoringu drgania budynków / monitoringu drgań budowli?

 • prędkości drgań mechanicznych dla osi X, Y, Z
 • przyśpieszenia drgań mechanicznych dla osi X, Y, Z
 • przemieszenia w osiach X, Y, Z

Co mierzymy - drgania urządzeń?

 • przyśpieszenia drgań mechanicznych dla osi X, Y, Z
 • przemieszenia w osiach X, Y, Z

Jak rozpocząć współpracę?

 • skontaktuj się z nami telefonicznie lub poprzez e-mail: biuro@futurespace.pl lub poprzez formularz na stronie internetowej
 • przekaż nam dane:
  • co jest źródeł hałasu / drgań
  • na jaki okres czasu niezbędny jest monitoring
  • ile punktów pomiarowych jest potrzebnych lub jaka jest powierzchnia budowy i zakres realizowanych prac lub jaka jest powierzchnia i wysokość budynku / budowli,
  • czy potrzebujesz jedynie wyników pomiarów czy również dodatkowych analiz / ocen
  • czy potrzebujesz mieć ciągły dostęp do systemu pomiarowego
 • wystawimy ofertę
 • potwierdź akceptację oferty
 • wystawimy potwierdzenie przyjęcie zamówienia, które zastąpi umowę. Jeśli chcesz wystawić własne zamówienie lub podpisać umowę, jesteśmy na to otwarci.

Nasza infrastruktura

Posiadamy trzy [3] niezależne i w pełni odporne na najtrudniejsze warunki meteorologiczne stacje monitoringu hałasu i drgań mechanicznych: zdolne do pracy 24 godziny na dobę 365 dni w roku. Stacje te posiadają zatwierdzenie Prezesa Głównego Urzędu Miar oraz czujniki wszechpogodowe. Dodatkowo każda stacja jest raz na 30 dni kalibrowana przez pracowników naszej firmy, a raz na rok lub dwa lata wzorcowana przez niezależne laboratorium wzorcujące - w zależności od potrzeb inwestora.

Użytkowe stacje monitoringu posiadają zmodernizowany przez pracowników FutureSpace tor radiowy sygnału LTE umożliwiający stosowanie zewnętrznych anten o znacznym wzmocnieniu sygnału - umożliwia to prowadzenie monitoringu w trudnych warunkach terenowych. Stacje te pracują dla naszych Klientów zarówno w wariancie z zasilaniem zewnętrznym: 230V, jak i w wariancie urządzeń niezależnych energetycznie z własnym bankiem energii i instalacją fotowoltaiczną [PV].

Hałas środowiskowy - monitoring hałasu i drgań
Rys. Mikrofon wszechpogodowy pracujący na jednej z budów.
Monitoring hałasu i drgań
Rys. Profesjonalna stacja monitoringu z zatwierdzeniem Prezesa GUM
Przebieg LAeq
Rys. Przebieg czasowy LAeq.

Prowadzimy także ocenę wpływu drgań mechanicznych na budynki i budowle z użyciem m.in. skal SWD-I i SWD-II [skala wymuszeń dynamicznych wg. PN-85/B-02170], jak również z pełną ocenę dynamiki obiektu, z użyciem metod elementów skończonych.
Oceny te często prowadzone są z udziałem naszych projektantów posiadających uprawnienia budowlane w zakresie konstrukcyjnym i są członkami właściwej okręgowej Izby Budowlanej z stosownym ubezpieczeniem OC.

Monitoring hałasu i drgań w naszym centrum monitoringu i diagnostyki technicznej

Monitoring hałasu i drgań - szafa serwerowa

Nasze centrum monitoringu i diagnostyki technicznej pracuje 24 godziny na dobę 365 dni w roku. Podpisane z nami umowy precyzują czas reakcji od godziny do 24 godzin - w przypadku konieczności ingerencji człowieka, lecz same informacje o przekroczeniu progów działania są przesyłane do Zamawiającego z opóźnieniem nie większym niż 3 min.

Jak zbudowane jest nasz centrum?

Stacje monitoringu i wielokanałowe systemy pomiarowe to nie wszystko co jest niezbędne do prowadzenia monitoringu lub diagnostyki technicznej. Nasza firma posiada kompletną infrastrukturę centrum monitoringu, na którą oprócz stacji składa się:

 • sieć informatyczna,
 • główny serwer,
 • niezależny serwer plików,

jak również

 • oprogramowanie do przetwarzania danych,
 • oprogramowanie do analizy danych.

Dane w trybie on-line z użyciem najbezpieczniejszego rozwiązania: tunelu VPN w sposób ciągły trafiają do naszej sieci, gdzie są rejestrowane na macierzy dyskowej RAID-6 zapewniającej najwyższy standard ochrony. Sieć informatyczna chroniona jest poprzez sprzętowy i programowy firewall, oprogramowanie antywirusowe oraz antyspyware.

Konfiguracja sprzętu i oprogramowania pozwala na ustalenie licznych alarmów progowych i szybką reakcję w sytuacjach awaryjnych.

Diagnostyka techniczna maszyn i urządzeń

Oferujemy przeprowadzenie badań diagnostycznych maszyn i urządzeń technicznych, zwłaszcza będących elementami bloków energetycznych, w tym:

 • turbozespołów,
 • generatorów i turbogeneratorów,
 • pomp, w tym pomp zasilających,
 • chłodni,
 • wentylatorów, w tym wentylatorów głównego przewietrzania kopalń,
 • młynów węglowych, itd.

Celem badań jest identyfikacja i ocena stanu technicznego maszyn i urządzeń.

Posiadamy długoletnie doświadczenie w badaniach, analizach i ocenach, w których koreluje się wyniki pomiarów akustycznych, pomiarów drgań mechanicznych oraz pomiarów termowizyjnych maszyn i urządzeń.

Badania diagnostyczne możemy prowadzić w sposób ciągły w ograniczonym okresie czasu, np. podczas rozruchu bloku energetycznego lub okresowy, np. pomiędzy remontami głównymi. Do badań okresowych korzystamy z naszego centrum monitoringu (opisanego powyżej). Posiadamy kompleksową infrastrukturę do prowadzenia pełnych badań diagnostycznych w skali pojedynczego bloku energetycznego.

Pomiary emisji hałasu łożysk pompy.
Rys. Pomiary emisji hałasu łożysk pompy.
Analiza szumów turbogeneratora
Rys. Analiza szumów turbogeneratora w zakresie częstotliwości od 16 – 16 000 Hz.