Firma FutureSpace jest kontynuacja tradycji i sukcesów firmy EM-TECH, założonej w roku 2003.

Firma FutureSpace jest prowadzona przez specjalistę w zakresie, m.in. wibroakustyki, diagnostyki i zarządzania przestrzenią publiczną, doktora nauk technicznych, dr inż. Marka Pierchałę.

Do osiągnięć naszego wiodącego akustyka zaliczamy:

 • autorstwo/współautorstwo licznych metodyk badawczych,
 • liczne publikacje naukowe, w tym autorstwo jednej monografii,
 • 14 krajowych i międzynarodowych nagród, w tym nagrodę pod patronatem Prezydenta Francji Nicolas Sarkozy, Ministra Pracy i Polityki Społecznej, itp.,
 • ponad 160 zrealizowanych prac w zakresie badań i analiz hałasu oraz drgań mechanicznych, w tym m.in. analiz akustycznych, analiz porealizacyjnych, map akustycznych, programów ochrony środowiska przed hałasem, koncepcji ograniczenia hałasu i drgań, projektów zabezpieczeń przeciwhałasowych, itp.,
 • uczestnictwo w licznych projektach o charakterze B+R.
FutureSpace - pomiary hasłasu

Tematyczny zakres działania FutureSpace to:

 • ekspertyzy i analizy akustyczne w zakresie  środowiska i przestrzeni zamkniętych,
 • pomiary hałasu i drgań,
 • audyty, ekspertyzy i oceny oddziaływania dróg, lini kolejowych, lotnisk oraz zakładów przemysłowych,
 • badania zabezpieczeń przeciwhałasowych, w tym ekrany i inne wyciszenia w przemyśle.

Pomiary hałasu, redukcja hałasu, akustyka

FutureSpace specjalizuje się w:

 • pomiarach w terenie: hałasu oraz drgań mechanicznych, a także geometrii obiektów, maszyn, urządzeń i aparatów – w tym także pomiarów na potrzeby diagnostyki technicznej,
 • badaniach numerycznych, m.in. w zakresie propagacji hałasu i drgań mechanicznych,
 • analizach, ocenach, interpretacjach i doradztwie technicznym.

Istotna jest dla nas współpraca z zarządcami dróg, architektami, a także producentami sprzętu AGD.

Szczegółowo, zakres proponowanych usług, przedstawiono w zakładce  Oferta.