O nas

FutureSpace została założona i jest kierowana przez specjalistę w zakresie, m.in. wibroakustyki, diagnostyki i zarządzania przestrzenią publiczną, doktora nauk technicznych Marka PIERCHAŁĘ.

Marek Pierchała
Marek Pierchała

Do osiągnięć naszego wiodącego akustyka zaliczamy:

 

 • autorstwo/współautorstwo licznych metodyk badawczych - szczególnie z użyciem metody natężeniowej,

 

 • liczne publikacje naukowe, w tym autorstwo jednej monografii,

 

 • 14 krajowych i międzynarodowych nagród, w tym nagrodę pod patronatem Prezydenta Francji Nicolas Sarkozy, Ministra Pracy i Polityki Społecznej, itp.,

 

 • ponad 225 zrealizowanych prac w zakresie badań i analiz hałasu oraz drgań mechanicznych, w tym m.in. analiz akustycznych, analiz porealizacyjnych, map akustycznych, programów ochrony środowiska przed hałasem, koncepcji ograniczenia hałasu i drgań, projektów zabezpieczeń przeciwhałasowych, itp.,

Kolejne osiągnięcia to uczestnictwo w licznych projektach o charakterze B+R, łącznie 160 projektów - najważniejsze to:

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju - Krajowy projekt badawczy nr PBS2/B6 pn.: "Poprawa jakości życia człowieka przez zmniejszenie drgań i hałasu sprzętu gospodarstwa domowego".

Narodowe Centrum Nauki - projekt badawczy nr 6501/B/T02/2011/40 "Metoda hybrydowej redukcji poziomu dźwięku pochodzącego z urządzeń wyprowadzenia mocy turbozespołów".

Europejski Program Współpracy w Dziedzinie Badań Naukowo-Technicznych COST nr 356 pn.: "Towards the definitione of a measurable environmentally sustainable transport".

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju - Działanie 1.2: Sektorowe programy B+R projekt badawczy nr POIR.01.02.00-00-0338/16 pn.: "Zautomatyzowany powietrzny system inspekcji linii energetycznych".

Główne obszary działania

Tematyczny zakres działania FutureSpace to przede wszystkim:

 • ekspertyzy i analizy akustyczne w zakresie środowiska i przestrzeni zamkniętych,
 • pomiary hałasu i drgań mechanicznych,
 • audyty, ekspertyzy i oceny oddziaływania dróg, lini kolejowych, lotnisk oraz zakładów przemysłowych,
 • projektowanie zabezpieczeń przeciwhałasowych oraz metod redukcji hałasu oraz drgań,
 • badania i ocena skuteczności zabezpieczeń przeciwhałasowych, w tym ekrany i inne wyciszenia w przemyśle,
 • techniki GIS - Geographic Information System,
 • doradztwo techniczne.
wordcloud-1