Nasza infrastruktura

FutureSpace ma swoją siedzibę w Gliwicach, w województwie śląskim.


Rys. Tutaj jesteśmy [© autorzy OpenStreetMap].

Futurespace posiada infrastrukturę adekwatną do prowadzenia prac z zakresu analiz akustycznych, analiz drgań mechanicznych, diagnostyki technicznej, technik GIS oraz fotogrametrii. Posiadamy m.in.:

  • mierniki poziomu dźwięku i drgań mechanicznych – klasy 1, posiadające zatwierdzenie typu decyzją Prezesa GUM,
  • mikrofony pomiarowe oraz czujniki drgań mechanicznych, dla różnych zakresów pomiarowych,
  • kalibratory – klasy 1, posiadające zatwierdzenie typu decyzją Prezesa GUM,
  • stację meteorologiczną, do ciągłego monitoringu parametrów takich jak: prędkość i kierunek wiatru, temperatura, wilgotność, ciśnienie atmosferyczne, wysokość gęstościowa, nasłonecznienie, itd.,
  • dalmierze laserowe, z możliwością pomiaru odległości do 300 m oraz pomiarów 3D, jak również inne wyposażenie pomiarowe do pomiaru geometrii środków technicznych i obiektów,
  • aparaty i kamery właściwe do obszaru fotogrametrii oraz inne do analiz ruchu,
  • oprogramowanie do modelowania rozkładu pola akustycznego w środowisku,
  • oprogramowanie do modelowania rozkładu pola akustycznego w przestrzeniach zamkniętych,
  • oprogramowanie własne do analiz drgań mechanicznych,
  • wieloprocesorowy serwer z funkcją wirtualizacji zasobów oraz macierzą dyskową HDD i macierzą SSD, o łącznej pojemności ponad 20 GB,
  • serwer plików,
  • liczne stacje robocze, działające w sieci DDS, m.in. na potrzeby realizacji złożonych obliczeń – np. na obszarze miasta o wielkości powyżej 100 tyś mieszkańców,
  • wielkoformatowy ploter GIS/CAD,
  • drukarki kolorowe.


Rys. Jeden z elementów naszej stacji meteorologicznej.

Jednym z celów FutureSpace jest zapewnienie spójności pomiarowej, poprzez szczególną dbałość o nadzoru nad  Wyposażeniem Pomiarowym i Aparaturą Naukowo-Badawczą. Powyższe sprowadza się m.in. do:

  • użytkowania aparatury posiadającej zatwierdzenie typu decyzją Prezesa GUM,
  • okresowego wzorcowaniu aparatury w laboratorium posiadającym akredytację PCA,
  • okresowego sprawdzeniu aparatury,
  • kalibracji aparatury przed i po każdym rozłączeniu toru pomiarowego,
  • kalibracji każdego modelu numerycznego tworzonego w FutureSpace.

FutureSpace posiada własną bibliotekę podstawowych norm technicznych z zakresu szeroko pojętej akustyki, która cały czas jest powiększana poprzez zakup kolejnych pozycji w Polskim Komitecie Normalizacyjnym.