Analiza akustyczna środowiska, przestrzeni zamkniętych i pomiary hałasu oraz drgań mechanicznych

Firma FutureSpace zajmuje się ekspertyzami akustycznymi w zakresie  środowiska i przestrzeni zamkniętych. Wykonujemy pomiary hałasu i drgań, a także audyty, ekspertyzy i oceny oddziaływania dróg, lini kolejowych, lotnisk oraz zakładów przemysłowych. Badamy zabezpieczenia przeciwhałasowe, w tym ekrany i projektujemy wyciszenia w przemyśle.

Analiza akustycza środowiska i pomiary hałasu

Oferujemy realizację badań i analiz akustycznych dla różnych rodzajów hałasu, w tym:
– drogowego,
– kolejowego,
– lotniczego,
– przemysłowego,
– skumulowanego.
Badania i analizy wykonujemy na podstawie pomiaru hałasu na potrzeby określenia stanu środowiska oraz planów działań w zakresie ograniczenia emisji hałasu.

Przykładowa mapa rozkładu pola akustycznego w przekroju poprzecznym na podstawie pomiaru hałasu.

Rys. Przykładowa mapa rozkładu pola akustycznego w przekroju poprzecznym.

Zakres zlecanych nam prac dotyczy najczęściej opracowania: analiz akustycznych; analiz porealizacyjnych, raportów, map akustycznych, programów ochrony środowiska, itd. Badania realizujemy przy użyciu uznanego w branży akustyki, oprogramowania do symulacji numerycznych. Stosowana metodyka badań umożliwia identyfikację poziomów dźwięku z błędem przybliżenia na poziomie ± 0,5 dB.

Realizujemy również pełen zakres badań i pomiarów w terenie, od pomiarów hałasu, poprzez pomiary skuteczności ekranów akustycznych, itp. Bazujemy zarówno na normach, jak również na licznych, własnych metodykach badawczych.

Pomiary hałasu drogowego. Pomiary hałasu przy pomiarach skuteczności ekranów akustycznych.
Rys. Pomiary hałasu drogowego. Rys. Pomiary skuteczności ekranów akustycznych.

Akustyka przestrzeni zamkniętych

Oferujemy prowadzenie badań i realizację projektów na potrzeby utworzenia zróżnicowanych akustycznie przestrzeni (np. „cichych” przestrzeni) w budynkach publicznych, biurach typu open space, punktach handlowo-usługowych, mieszkaniach.
Poprzez adekwatne do potrzeb „sterowanie” parametrami akustycznymi przestrzeni: pochłanianiem i/lub izolacyjnością; możemy osiągnąć poprawę warunków akustycznych, dla przykładu: poprawić jakość transmisji komunikatów słownych lub jakość odbioru muzyki. W praktyce realizujemy to stosując właściwe do tego celu ustroje akustyczne, które wcześniej podlegają weryfikacji poprzez badania numeryczne.

Czas pogłosu RT [s] dla poszczególnych pasm oktawowych, przed (seria 1) i po (seria 2) adaptacji akustycznej.
Rys. Czas pogłosu RT [s] dla poszczególnych pasm oktawowych, przed (seria 1) i po (seria 2) adaptacji akustycznej.

Diagnostyka techniczna maszyn i urządzeń

Oferujemy przeprowadzenie badań diagnostycznych maszyn i urządzeń technicznych, zwłaszcza będących elementami bloków energetycznych, w tym turbozespołów, generatorów, pomp, wentylatorów, młynów węglowych itd.

Analiza szumów generatora w zakresie częstotliwości od 16 - 16 000 Hz.
Rys. Analiza szumów generatora w zakresie częstotliwości od 16 – 16 000 Hz.

Projektowanie maszyn i urządzeń

Oferujemy projektowanie niskoemisyjnych akustycznie maszyn i urządzeń oraz małego i dużego sprzętu gospodarstwa domowego.
Badamy i projektujemy również różnego rodzaju zabezpieczenia przeciwhałasowe, w tym ekrany akustyczne, tłumiki akustyczne, osłony i obudowy dźwiękochłonno-izolujące.

Dźwiękowe systemu ostrzegania

Oferujemy projektowanie i badania dźwiękowych systemów ostrzegania – nazywanych w skrócie DSO. FutureSpace posiada w tym zakresie unikalne własne metodyki, które sprawdzono na obiektach przemysłowych.

GIS (ang. Geographic information System)

Oferujemy tworzenie numerycznych modeli obiektów przemysłowych, a nawet całych miast, w tym również realizację zdjęć fotogrametrycznych, ortofotomap i skaningu lidarowego – z użyciem lotniczych platform załogowych oraz bezzałogowych. Fragment opracowanego numerycznego model terenu i jego pokrycia, jednego z polskich miast.
Rys. Fragment opracowanego numerycznego model terenu i jego pokrycia, jednego z polskich miast.
Fotogrametria lotnicza: zdjęcie z platformy załogowej.
Rys. Fotogrametria lotnicza: zdjęcie z platformy załogowej.

Doradztwo techniczne

Doradztwo i stała obsługa firm/instytucji publicznych w zakresie technik GIS, ochrony środowiska, a w szczególności ochrony przed hałasem i drganiami mechanicznymi. Prowadzimy również ciągły nadzór nad stanem technicznym maszyn i urządzeń.

Realizujemy nadzory inwestorskie nad realizacją budów/adaptacji. Prowadzimy projekty badawczo-rozwojowe, w powyżej wymienionych zakresach specjalizacji Firmy.

 


Działamy na terenie woj. śląskiego (Katowice, Gliwice, Zabrze, Bielsko-Biała, Częstochowa) jak i całego kraju (Warszawa, Gdańsk, Poznań, Łódź. itp.)

Zapraszamy do współpracy!